Vliv mikroklimatu na pohodu ve stájích pro zimní ustájení ovcí

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv mikroklimatu na pohodu ve stájích pro zimní ustájení ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 68-70. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12055.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vybraných bioklimatických ukazatelů chovného prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu, teplotně vlhkostní klima) ve dvou ovčínech v průběhu zimního ustájení ovcí v období 2008-2011 z pohledu tepelné pohody bahnic a jehňat. Ovčín I je typizovaná dřevěná stáj s izolovaným stropně střešním pláštěm, ovčín II je novostavba s obvodovým zdivem z betonových tvárnic s neizolovanou střešní krytinou s prosvětlovacími prvky. Na základě zjištěných vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že ovčín I. poskytuje významně lepší, dlouhodobě vyrovnané podmínky chovného prostředí pro chov bahnic, ročků a především odchov jehňat v porovnání s ovčínem II.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat