Vliv optimalizace managementu infekčních onemocnění kůže prstu (DD) na výskyt aktivních lézí a spotřebu antimikrobik a dezinfekčních látek v chovu mléčného skotu

PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMOLA, Jiří a ILLEK, Josef., 2023 Vliv optimalizace managementu infekčních onemocnění kůže prstu (DD) na výskyt aktivních lézí a spotřebu antimikrobik a dezinfekčních látek v chovu mléčného skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. : , s. 111-113. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23195.pdf
Abstrakt

Management zdraví končetin v případě infekčních onemocnění prstu skotu zahrnuje koupele paznehtů a lokální antibiotickou léčbu akutních lézí dermatitis digitalis (DD). Jeho úspěšná implementace může vést k významnému snížení frekvence výskytu aktivních lézí a též spotřeby antibiotik a účinných látek používaných v koupelích paznehtů. Cílem studie bylo zhodnocení vlivu optimalizace managementu infekčních onemocnění prstu na výskyt aktivních lézí a spotřebu lokálních antibiotik a látek v koupelích paznehtů.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat