Vliv párového versus individuálního ustájení na chování telat po odrohování

MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek., 2021 Vliv párového versus individuálního ustájení na chování telat po odrohování. In Sborník 48. konference ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, s. 44. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21179.pdf
Abstrakt

Cílem této studie je prozkoumat vliv párového oproti individuálnímu ustájení na chování telat po odrohování.

OdděleníEtologie