Vliv plemenné příslušnosti býků na chemické složení a senzorické charakteristiky masa

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vliv plemenné příslušnosti býků na chemické složení a senzorické charakteristiky masa. Maso, 2012, roč. 23(5), s. 57-60. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12123.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit rozdíly v chemickém složení a senzorických charakteristikách masa býků plemen aberdeen angus, gasconne, holštýnské a české strakaté vykrmovaných ve shodných podmínkách ustájení a výživy. Zvířata byla poražena v průměrné hmotnosti 657 ± 32,7 kg při dosažení věku 17 měsíců. U masa býků aberdeen angus byl zjištěn nejvyšší obsah intramuskulárního tuku a naopak nejnižší hodnoty instrumentálně měřené síly střihu Warner Bratzler u grilovaných vzorků roštěnce. S výjimkou intenzity vůně bylo u tohoto plemene zaznamenáno rovněž nejpříznivější hodnocení u všech zbývajících senzorických charakteristik. Jako druhé v pořadí bylo posouzeno v křehkosti, žvýkatelnosti a celkové přijatelnosti maso býků gasconne.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu