Vliv restrikce u pastevně chovaných kuřat na užitkovost a fyzikální ukazatele kvality masa

ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra. Vliv restrikce u pastevně chovaných kuřat na užitkovost a fyzikální ukazatele kvality masa. Drůbežář hydinár, 2023, roč. 17(3), s. 36-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23150.pdf
Abstrakt

Z hlediska zvýšení spotřeby pastevní vegetace kuřaty chovanými ve volném výběhu je výhodné snížit úroveň podávání běžné cereální krmné směsi. Nežádoucím efektem restrikce je však pokles ukazatelů užitkovosti. Proto je důležité najít kompromis, který zajistí zvýšení spotřeby pastevního porostu kuřaty a zvýšení tak kvality jejich masa restrikcí, ale s tolerovatelným snížením užitkovosti. U středně rostoucích kohoutků Hubbard JA 757 byla restrikce cereální krmné směsi o 20 % dostatečná pro zvýšení příjmu pastevního porostu kohoutky při současném dosažení živé hmotnosti 2 663 g v 56 dnech věku.

ProjektKvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce