Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu

SVOBODOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2015 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 29-33. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15200.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv systému ustájení a obsahu vápníku v krmné směsi na kvalitu vajec. Slepice ISA Brown byly ustájeny v obohacených klecích, na podestýlce a ve voliéře a krmeny byly dvěma úrovněmi vápníku (3 % a 3,5 %) v krmných směsích během celého snáškového cyklu. Průkazné interakce mezi systémem ustájení a obsahem vápníku byly zjištěny u hmotnosti vajec (P < 0,002), indexu bílku (P < 0,001) a podílu vaječné skořápky (P < 0,001). Těžší vejce byla snesena ve voliéře s 3 % vápníku, zatímco nejlehčí v klecích s 3 % vápníku. Nejvyšší index bílku měla vejce z obohacených klecí s 3 % vápníku a podíl skořápky s 3,5 % vápníku. Systém ustájení průkazně ovlivnil hmotnost vejce (P < 0,002), deformaci skořápky (P < 0,008) s vyššími hodnotami na podestýlce. Index bílku (P < 0,001), index žloutku (P < 0,001) a podíl skořápky (P < 0,001) byl vyšší u vajec z obohacených klecí. Obsah vápníku průkazně ovlivnil index žloutku (P < 0,023) a podíl skořápky (P < 0,022) s vyššími hodnotami v dietě s 3,5 % vápníku.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce