Vliv teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu na dojení v AMS

KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, JIROUTOVÁ, Pavlína a STANĚK, Stanislav., 2011 Vliv teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu na dojení v AMS. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 45-46. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11171.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit vliv teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu na vybrané ukazatele robotizovaného dojení. Nejnižší návštěvnost dojicího robota byla zaznamenána v letním období, avšak při nejvyšší dojivosti na 1 dojení a nejdelší době dojení. Za méně příznivé lze označit i zimní a podzimní měsíce roku, kdy dochází k nevhodným teplotně – vlhkostním poměrům. Jako nejpříznivější se jevilo období jarní.

ProjektPůsobení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat