Vliv výživy na kvalitu vepřového masa

VÁCLAVKOVÁ, Eva a ROZKOT, Miroslav., 2012 Vliv výživy na kvalitu vepřového masa. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 22-24. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12064.pdf
Abstrakt

Krmná dávka pro vykrmovaná prasata má především uspokojit potřeby zvířat z hlediska příjmu živin a zároveň zajistit optimální růst. V současné době se však rovněž zvyšuje zájem o zlepšování kvality masa prostřednictvím výživy.Kvalita masa je ovlivňována souborem podmínek od odchovu a výkrmu až k předporážkovým a porážkovým okolnostem a technologií zpracování.Krmná dávka založená na obilninách poskytuje monogastrům převážně n-6 mastné kyseliny a jen malé množství n-3 polynenasycených mastných kyselin. Úprava krmné dávky za účelem úpravy obsahu a poměru mastných kyselin vepřového masa znamená zejména doplnění komponent s vyšším obsahem n-3 PUFA.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat