Vliv způsobu tepelné úpravy a délky zrání hovězího masa na jeho senzorické chrarakteristiky

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděl a ADAMEC, Tomáš., 2012 Vliv způsobu tepelné úpravy a délky zrání hovězího masa na jeho senzorické chrarakteristiky. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 99-101. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12129.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu metody tepelné úpravy a délky zrání hovězího masa (svalu longissimus lumborum) býků plemene české strakaté na jeho senzorické charakteristiky. Efekt délky zrání (7 versus 17 dnů) byl ve srovnání s metodou tepelné úpravy relativně malý. Vařené maso získalo příznivější hodnocení pro intenzitu a příjemnost vůně, zatímco grilované maso bylo hodnoceno lépe u všech zbývajících vlastností, tedy zejména texturních charakteristik a celkové přijatelnosti.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu