Výkrmnost a jatečná hodnota býků různých plemen

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Výkrmnost a jatečná hodnota býků různých plemen. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 31-34. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12056.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnocení ukazatelů výkrmnosti, intenzity růstu a jatečných charakteristik býků plemen aberdeen angus, gasconne, holštýnské a české strakaté vykrmovaných ve stejných podmínkách ustájení a výživy. Nejvyšší příjem krmiva za den byl zjištěn u holštýnských býků, zatímco plemeno české strakaté mělo nejnižší spotřebu krmiva na tvorbu jednoho kilogramu přírůstku a nejvyšší přírůstek ve výkrmu. Nejvyšší jatečná výtěžnost a nejpříznivější zařazení do třídy jakosti SEUROP byla zaznamenána u býků gasconne, naopak nejméně příznivé hodnoty byly zjištěny u holštýnského plemene.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu