Výskyt bifidobakterií v trávicím traktu telat v závislosti na složení krmné dávky

TOMÁNKOVÁ, E., RADA, V., ŠMEHILOVÁ, M. a MOLATOVÁ, Zuzana. Výskyt bifidobakterií v trávicím traktu telat v závislosti na složení krmné dávky. Náš chov, 2008, roč. 68(7), s. 87-90. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8184.pdf
Abstrakt

Bylo sledováno složení fekální mikroflóry telat krmených výhradně mlékem od dojnic a telat na kombinované dietě. Počty baktérií byly stanoveny kultivačně ve veku od čtyř do 21 dní. U čtyřdenních telat byly bifidobakterie zaznamenány v podobných počtech.Vliv rozdílné krmné dávky se projevil v sedmém dni věku telat, kdy se množství bifidobaktérií u telat na mléčné výživě zvýšilo a neměnilo se do konce studie, bifidobakterie byly po celou dobu sledováni dominantní skupinou baktérií. Rovněž u telat na kombinované výživě se počet bifidobaktérií v sedmém dni věku zvýšil, ale v menší míře. Počty bifidobakterií dosahovaly podobných hodnot jako počty laktobacilů, koliformních bakterií a enterokoků. Telata no mléčné výživě měla vyšší celkové počty anaerobních baktérií a koliformních baktérií, ale nižší množství laktobacilů a enterokoků proti telatům na kombinované dietě. Naše výsledky ukazují, že výskyt bifidobaktérií u telat je závislý na složení krmné dávky.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce