Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a v zahraničí

PULKRÁBEK, Jan a BARTOŇ, Luděk., 2012 Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a v zahraničí. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 50-57. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12133.pdf
Abstrakt

Do sledovaného souboru bylo zařazeno 5,05 mil. JUT prasat klasifikovaných podle SEUROP systému v České republice v letech 2010 a 2011. Průměrný podíl svaloviny v JUT dosáhl v roce 2010 hodnoty 56,32 % při přejímací hmotnosti 88,66 kg. V roce 2011 byl zjištěn podíl svaloviny 56,46 % a přejímací hmotnost dosáhla 88,24 kg. V r. 2010 a 2011 mírně vzrostl podíl JUT mladých býků a krav zařazených do tříd zmasilosti S, E a U, což je zřejmě odrazem změn ve struktuře populace skotu chované v České republice

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat, Chov skotu