Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a zahraničí

PULKRÁBEK, Jan a BARTOŇ, Luděk., 2010 Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a zahraničí. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 28-35. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10165.pdf
Abstrakt

Byly analyzovány výsledky klasifikace JUT prasat a skotu z let 2005 až 2009. V r. 2005 bylo ze všech poražených prasat klasifikováno systémem SEUROP pouze 54 % JUT. Během 5 let se tento podíl zvýšil až na 79 % v r. 2009. Stabilní zůstávají průměrná hmotnost JUT v rozmezí od 87 do 88 kg a podíl svaloviny v rozmezí od 55.6 do 56.4 %. U kategorií jatečného skotu býk a mladý býk byly nejvíce frekventované třídy zmasilosti R a protučnělosti 2, zatímco u krav a jalovic to byly třídy O u zmasilosti a 2 společně s 3 u protučnělosti. Dále byly popsány možnosti využití automatické klasifikace JUT skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat, Chov skotu