Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk, UHLÍŘOVÁ, Linda a TŮMOVÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-233-2. 2020-09-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20119.pdf
Abstrakt

Účelem metodiky je poskytnout informace o využití sušeného kořene čekanky obecné, coby nejbohatšího zdroje fruktanů inulinového typu (rozpustná vláknina) ve výživě odstavených králíků.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 20119
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce
Pracovní skupinaVýživa a experimentální chov brojlerových králíků