Využití masa lovné zvěře – perspektivy, výzvy a příležitosti

KUDRNÁČOVÁ, Eva a BUREŠ, Daniel. Využití masa lovné zvěře – perspektivy, výzvy a příležitosti. Maso, 2023, roč. 33(6), s. 10-19. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23129.pdf
Abstrakt

Lovná zvěř je již odedávna po celém světě využívána jako zdroj obživy, za účelem sportovního i rekreačního lovu. Světová poptávka po mase stále narůstá a potenciál využití masa lovné zvěře tak hraje v některých zemích důležitou roli v zajištění potravinové bezpečnosti. Maso zvěřiny je navíc libové, chutné, bohaté na bílkoviny, minerální látky a vitamíny, s nízkým obsahem intramuskulárního tuku. Spotřebitelé se mohou setkat se zvěřinou pocházející z volnosti, či z farmových chovů. Farmové chovy mohou zajistit pravidelný přísun chlazeného masa standardizované kvality do tržní sítě, kde je však zvěřina často k dostání jen v určité části roku a za vyšší cenu v porovnání s tradičními druhy masa. Naopak maso volně žijící lovné zvěře je pro mnoho konzumentů dostupnější a levnější, avšak může být také spojováno s etickými a zdravotními otázkami.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu