Využití trvalých travních porostů chovem krav bez tržní produkce mléka v měnících se ekonomických podmínkách

KVAPILÍK, Jindřich., 2010 Využití trvalých travních porostů chovem krav bez tržní produkce mléka v měnících se ekonomických podmínkách. In Kvalita píce z travních porostů a chov skotu v měnících se ekonomických podmínkách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 24-36. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10186.pdf
Abstrakt

V ČR bude výraznou změnu ekonomických podmínek chovu krav bez TPM představovat postupné rušení plateb top-up v období 2011 až 2013. Ztrátu z tohoto opatření lze odhadnout na 4 000 až 4 400 Kč na krávu bez TPM na 700 až 800 Kč na ovci (kozu) a rok.

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníChov skotu