Vývoj a predikce produkce, spotřeby a soběstačnosti hovězího masa ve světě, v EU a v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Vývoj a predikce produkce, spotřeby a soběstačnosti hovězího masa ve světě, v EU a v ČR. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2023, roč. 30(2), s. 72-75. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23083.pdf
Abstrakt

V produkci hovězího masa je ČR dlouhodobě soběstačná. Chováno je u nás zhruba 1,4 mil. kusů skotu, od roku 2004 se stavy nepatrně snížily, ale kvůli poklesu výměry zemědělské půdy se zvýšila intenzita chovu. V posledních letech se výrazněji snížil celkový počet porážek jatečného skotu a tím i tuzemská produkce hovězího masa v hmotnosti JUT. Zároveň se však snižovala i domácí spotřeba, takže celková úroveň soběstačnosti se v hodnoceném období příliš nezměnila. U hovězího masa jako jediného z hlavních druhů mas platí, že v ČR soběstačnost v produkci převyšuje dlouhodobě 100 %, tj. že ČR je v produkci hovězího soběstačná. Dostatečná potravinová soběstačnost umožňuje snížit závislost státu na dovozech a českým spotřebitelům nabízet kvalitní potraviny z českých chovů. Podobně jako ČR je i v průměru celá EU v produkci hovězího masa soběstačná. Export živého skotu mimo EU výrazně převyšuje import. Z vlastních výpočtů vyplývá, že za rok 2021 mělo 14 států EU soběstačnost vyšší než 100 % (nejvyšší byla v Litvě, v Polsku a v Irsku) a pouze 10 států mělo vyšší spotřebu oproti produkci.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu