Vývoj ceny mléka v ČR a v EU.

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Vývoj ceny mléka v ČR a v EU.. Zemědělec, 2023, roč. 31(9), s. 11-13. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23016.pdf
Abstrakt

Na chov dojeného skotu působí řada vnějších a vnitřních faktorů, které se v různé intenzitě promítají do ekonomiky. Faktory zpravidla nepůsobí izolovaně, ale ve vzájemné interakci. Mezi hlavní faktory ovlivňující ekonomiku se řadí cena mléka. V závislosti na nabídce a poptávce cena mléka v minulosti výrazně kolísala. Z posledních let byla cena nejvyšší v roce 2022, kdy rychle rostla v ČR i v ostatních státech unie. Mezi lednem a prosincem 2022 se zvýšila z 41,81 na 57,14 EUR na 100 kg, tj. o 37 %. Současné prognózy ohledně výkupních cen mléka však predikují pro rok 2023 spíše jejich pokles. Vedle ceny mléka zásadně ovlivňují rentabilitu produkce výrobní náklady. Na rozdíl od výkupních cen meziročně tolik nekolísají a z dlouhodobého pohledu je patrný spíše jejich rostoucí trend. V chovech dojeného skotu jsou nejvyššími a tudíž nejvíce sledovanými položkami náklady spojené s nákupem a vlastní produkcí krmiv a náklady na pracovníky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu