Vývoj ukazatelů kontroly mléčné užitkovosti v letech 1996 až 201

KVAPILÍK, J. a SYRŮČEK, J. Vývoj ukazatelů kontroly mléčné užitkovosti v letech 1996 až 201. In Ročenka Chov skotu v České republice.. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2016, s. 66-74. ISBN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16228.pdf
Abstrakt

Každoročně publikované ukazatele v rámci pravidelné a plošné kontroly užitkovosti dojených krav jsou zdrojem cenných a většinou originálních informací o vývoji ukazatelů chovu této kategorie skotu. Poměrně vysoká spolehlivost zjišťovaných údajů a informací vychází ze skutečnosti, že v uplynulých dvaceti letech bylo do kontroly užitkovosti zařazeno 86,8 a 97,5 % všech dojnic. V letech 1996 až 2015 se počet dojených krav v ČR a v kontrole užitkovosti snížil o 47, resp. o 41 %. Rozdíly mezi vybranými ukazateli v letech 2015 a 1996 dosahují u krav českého strakatého skotu +2 655 kg mléka za normovanou laktaci a -0,38 % a +0,17 % obsahu tuku a bílkovin v mléce, u krav holštýnského plemena +4547 kg produkce mléka -0,54 % a +0,08 % obsahu tuku a bílkovin v mléce. Za sedmnáctiletou dobu hodnocení se dojnice holštýnského plemene vyznačují přibližně o dva měsíce nižším věkem při prvním otelení a o 16 dnů delším mezidobím.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu