Význam a využití ukazatele IOFC v managementu stáda dojeného skotu

SYRŮČEK, Jan., 2018 Význam a využití ukazatele IOFC v managementu stáda dojeného skotu. In Farmářský den – VÝZKUM PRAXI. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 10-14. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18195.pdf
Abstrakt

Mléko patří mezi jednu z klíčových komodit z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství. Pro udržení stávající produkce a další rozvoj je kromě cílů v oblasti produkčních a reprodukčních ukazatelů nezbytné dlouhodobě dosahovat též kladné rentability produkce. V manažerské práci se často v hodnocení ekonomické efektivity chovu skotu využívá kromě ukazatelů ziskovosti také ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (Income Over Feed Costs, IOFC). Ukazatel se počítá jako rozdíl příjmů za prodej a nákladů na krmiva. Jeho předností je, že ve svém výpočtu nezohledňuje fixní náklady a dotace a poměřuje tak vstupy (krmiva) s výstupy (produkce mléka). V ČR na základě údajů od zemědělských podniků ukazatel IOFC v období 2008 až 2017 v ročním průměru v Kč na krávu a den kolísal mezi 54 a 119 Kč při průměru 88 Kč. Výši ukazatele IOFC ovlivňují přímo 3 hlavní faktory – dojivost, cena mléka a náklady na krmiva. Při zvýšení dojivosti o 1 000 litrů na krávu a rok se dle modelového odhadu zvýší IOFC na jeden den o 9 Kč a jeho zvýšení může být 5 až 14 Kč na den v závislosti na ceně prodaného mléka.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu