Význam a zásady biosekurity v průběhu odchovu telat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2023 Význam a zásady biosekurity v průběhu odchovu telat. In Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 7-9. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23116.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu potenciálních možností přenosu patogenů v průběhu odchovu telat prostřednictvím lidí, zvířat, dopravních prostředků, kontaminovanými předměty, technologickými systémy, krmivem, vodou i stelivem, volně žijícími zvířaty a vzduchem s důrazem na možnosti realizace preventivních opatření biosecurity. Základem udržení dobrého zdravotního stavu je v první řadě kvalita managementu odchovu telat, založená na zajištění odpovídající úrovně imunity mláďat a ošetřovatelské péče, optimalizaci chovného prostředí, výživy a napájení, a dále pak minimalizaci stresu telat a jejich expozice patogenům. Důsledné dodržování zásad biosekurity a udržování vysoké hygienické úrovně odchovu je významným předpokladem k udržení dobrého zdravotního stavu a welfare telat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat