Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů

TYROLOVÁ, Yvona a MAROUNEK, Milan., 2011 Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů. In Uspořádání konference 20.5.2011. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz11043.pdf
Abstrakt

Dne 20. května 2011 byla ve spolupráci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Ministerstva zemědělství ČR – CZ EFSA Point a Vědeckého výboru výživy zvířat uspořádána konference „Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů“. Přednášky se týkaly spolupráce České republiky s EFSA, bezpečnosti krmiv a celého potravního řetězce, zdraví zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce, Výživa a krmení hospodářských zvířat