Vztah haplotypů genů CSN2 a CSN3 k technologické kvalitě a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu

MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, MATĚJÍČEK, A., ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, HANUŠ, O., GENČUROVÁ, V., KOTT, Tomáš, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Michaela a MELČOVÁ, Soňa., 2009 Vztah haplotypů genů CSN2 a CSN3 k technologické kvalitě a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu. In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 54-56. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9136.pdf
Abstrakt

V práci byly u 313 krav českého strakatého skotu detekovány genotypy genů pro beta kasein (CSN2) a kapa kasein (CSN3) pomocí metody PCR-RFLP a dále byly sledovány parametry technologické kvality a syřitelnosti mléka. Cílem bylo zjistit vliv haplotypů CSN2 a CSN3 na sledované parametry. Statisticky významný vztah genů byl zjištěn k obsahu čistých bílkovin, kaseinu, kaseinovému číslu, době koagulace, kvalitě a pevnosti sýřeniny. U haplotypů A1A1BB, A1A1AB a A1BAA byl zaznamenán pozitivní vliv na většinu sledovaných parametrů. Haplotypy A1A2BB a A1A2AB byly spojeny s dobrou syřitelností, ale nízkou produkcí mléka. Haplotypy obsahující alelu E genu CSN3 (A1A1BE, A1A2AE, A1A1AE a A1BAE) měly negativní vliv na většinu sledovaných parametrů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat