Vztah mezi hmotností jatečně upraveného těla skotu a jeho zařazením do třídy jakosti SEUROP

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vztah mezi hmotností jatečně upraveného těla skotu a jeho zařazením do třídy jakosti SEUROP. Maso, 2009, roč. 20(5), s. 45-47. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9133.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vztah mezi hmotností jatečně upraveného těla a zařazením do třídy jakosti SEUROP u mladých býků a krav poražených v ČR v roce 2008.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu