Vztahy mezi ukazateli plodnosti u matek a dcer holštýnského skotu

ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ZAVADILOVÁ, Ludmila, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, a KREJČOVÁ, Michaela., 2009 Vztahy mezi ukazateli plodnosti u matek a dcer holštýnského skotu. In Acta fytotechnica et zootechnica. : , s. 78-80. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9135.pdf
Abstrakt

Byl analyzován vztah mezi plodností matek a jejich dcer. u 303 406 krav holštýnského skotu, u nichž byly zjištěny parametry reprodukce v 1.-3. mezidobí tj. servis perioda (SP), postservisní interval PSI (1.zapuštění – zabřeznutí), korigovaná užitkovost krav v 1.laktaci (FPCM ? kg mléka přepočtené na obsah 3,8 % tuku a 3,2 % bílkovin). Byl analyzován vliv průměrné délky SP matek (SPP) a vliv délky PSI matek v 1. mezidobí (PSI1) na plodnost jejich dcer. S použitím vícefaktorové analýzy variance (proceduryCORR a GLM) byl prokázán těsný vztah mezi SPP matek, hodnoty koeficientů korelace byly v rozmezí od r = 0,26 do r = 0,43. Rozdíly v délce SP mezi skupinami dcer rozdělených podle SPP matek byly statisticky významné a činily v 1. mezidobí 15,6 dne; u SP213,9 dne a SP3 11,9 dne. Vztah mezi PSI1 matek a SP dcer v 1.-3. mezidobí potvrzují středně vysoké hodnoty korelačních koeficientů r = 0,32 až 0,50. Nejtěsnější vazba byla zjištěna ve vztahu mezi PSI matek a dcer v 1. mezidobí s hodnotou.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat