Zásady biosecurity v chovech ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zásady biosecurity v chovech ovcí. Autoři: MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. 978-80-7403-084-0. 2011-12-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11157.pdf
Abstrakt

Biosecurita představuje strategii zdravotního managementu zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenních mikroorganismů na farmu (externí biosecurita) a jejich šíření v chovu (interní biosecurita). Cílem metodiky bylo zhodnocení možnosti zavedení komplexních preventivních opatření k minimalizaci výskytu původců onemocnění v 41 chovech ovcí s důrazem na zdraví zvířat a kvalitu produktů. Byla shromážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, transportu včetně hygienických opatření chovu. Stupeň veterinárně hygienické ochrany chovu je závislý na koncentraci zvířat základního stáda ovcí, nákazové situaci na dané lokalitě, stejně tak i na úrovni imunity organismu chovaných zvířat. Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů chovaných ovcí a ekonomické rentability chovatele.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
Ke stažení 11157
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat