Změny obsahu živin a výnosů kukuřice v období sklizňového okna

TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a KAČICOVÁ, L. Změny obsahu živin a výnosů kukuřice v období sklizňového okna. Krmivářství, 2011, roč. 15(3), s. 23-24. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11050.pdf
Abstrakt

Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze se každý rok testují různé hybridy kukuřice na obsahy živin a na výnosy jednotlivých částí rostlin. V loňském roce proběhl pokus s hybridem Symbol, který byl sklízen ve třech termínech v průběhu tří týdnů. Sledovaly se změny výnosových a živinových parametrů v tomto období.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat