Zpeněžování jatečného skotu v ČR a v EU

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Zpeněžování jatečného skotu v ČR a v EU. Náš chov, 2021, roč. 81(9), s. 52-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21093.pdf
Abstrakt

V ČR i ve většině států EU patří produkce jatečného skotu mezi významné oblasti živočišné výroby. Tuzemská nabídka hovězího masa je výrazně ovlivněna zahraničním obchodem, kdy z důvodu rozdílných (vyšších) cen za stejnou kategorii a kvalitu jatečně upraveného těla (JUT) je často realizován vývoz živého skotu do okolních zemí. Cílem tohoto příspěvku proto bylo na základě dostupných statistických údajů posoudit vývoj a současnou situaci v produkci jatečného skotu a poukázat na rozdílnost cen v ČR a v EU. V ČR se v letech 2005 až 2020 snížily počty poraženého skotu o 16,4 %. Ceny hlavních kategorií jatečného skotu jsou v ČR ve srovnání s evropským průměrem výrazně nižší. Za rok 2020 byly u kategorií mladý býk (R3), kráva (O3) a jalovice (R3) ceny v průměru ve státech EU-27 vyšší o 12, 22 a 42 %. Vyšší ceny jsou rovněž uváděny u našich sousedů v Německu a v Rakousku, kam směřuje velká část českého exportu živého skotu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu