Způsob selektivní amplifikace fragmentu mitochondriální DNA u koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob selektivní amplifikace fragmentu mitochondriální DNA u koní. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT. Tomáš a KYSELOVÁ, Jitka.. Česká republika. Patentový spis CZ 302372 B6. 2011-01-05.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz11029.pdf
Abstrakt

Řešení se týká přesného, rychlého a citlivého prokázání přítomnosti fragmentu mtDNA u koní, což má význam při zjišťování příbuzenských vztahů a evolučních studiích. Selektivní princip, definovaný v tomto provedení podle vynálezu spočívá v sekvenci oligonukleotidů, které jsou použity jako primery pro polymerázovou řetězovou reakci.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat