Zvýšení efektivity léčby mastitid jako klíč ke zdravějšímu stádu

PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMOLA, J. a ILLEK, J., 2021 Zvýšení efektivity léčby mastitid jako klíč ke zdravějšímu stádu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 98-100. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21207.pdf
Abstrakt

Současné znalosti infekce vemene u jednotlivých patogenů umožňují zpřesnění prognózy léčby antimikrobiky. Cíleným včasným výběrem krav se subklinickou mastitidou spojeným s diagnostikou původce lze stanovit cílený léčebný protokol a dosáhnout zvýšení efektivity léčby a tím zlepšení zdravotní úrovně celého stáda. Cílem studie bylo zhodnotit zavedení systému pravidelného monitoringu založeného na analýze dat, kultivaci cíleně vybraných rizikových krav faremním kultivačním setem MicroMastTM (CZ) a navrhnout individuální léčebný protokol ve vztahu ke spotřebě antimikrobních látek na farmě.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat