Hledat
PublikaceRok
FULKOVÁ, Helena a FULKA, Josef Jr. No differences in the DNA methylation pattern in mouse zygotes produced in vivo, in vitro, or by intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility, 2006, 86, 1534-1536. ISSN 0015-0282. 2006
HAVLÍČEK, J., DVOŘÁKOVÁ, R., BARTOŠ, Luděk a FLEGR, J. Non-Advertized does not Mean Concealed: Body Odour Changes across the Human Menstrual Cycle. Ethology, 2006, 112, 81-90. ISSN 0179-1613. 2006
ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Nové prvky v technologii inseminace prasat. Náš chov, 2006, roč. 66(12), s. 30. ISSN 0027-8068. 2006
DANĚK, Petr. Odchov selat bez antibiotických růstových stimulátorů. Náš chov, 2006, roč. 66(1), s. P33-P35. ISSN 0027-8068. 2006
MILERSKI, Michal. Odhady plemenných hodnot u ovcí. Náš chov, 2006, roč. 66(11), s. příloha 10. ISSN 0027-8068. 2006
VOLEK, Zdeněk. Optimální složení krmných směsí pro rostoucí králíky. Krmivářství, 2006, roč. 10(1), s. P7-P8. ISSN 1212-9992. 2006
ILLEK, Josef a KUDRNA, Václav. Optimální výživa - předpoklad produkce, reprodukce a zdraví dojnic.. Krmivářství, 2006, roč. 10(4), s. 26-28. ISSN 1212-9992. 2006
DOLEŽAL, Oldřich, DOLEJŠ, Jan a ČERNÁ, Daniela. Osvětlením stájí k produkci. Náš chov, 2006, roč. 66(8), s. 50-56. ISSN 0027-8068. 2006
POLÁKOVÁ, Karolína, KUDRNA, Václav, KODEŠ, A. a HUČKO, B., 2006 Ověření vlivu vybraných kvasničných kultur ve výživě vysokoužitkových dojnic. In Výživa zvierat 2006. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. 91-94. ISSN 80-8077-035-2 2006
BOJČUKOVÁ, Jaroslava. Ovlivnění mléčnosti kojících prasnic výživou. Náš chov, 2006, roč. 66(1), s. P30-P32. ISSN 0027-8068. 2006
KVAPILÍK, Jindřich a BOUŠKA, Josef. Perspektivy v chovu skotu v ČR. Náš chov, 2006, roč. 66(10), s. 24-29. ISSN 0027-8068. 2006
PULKRÁBEK, Jan, PAVLÍK, J., VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin. Pig carcass quality in relation to carcass lean meat proportion. Czech Journal of Animal Science, 2006, 51, 18-23. ISSN 1212-1819. 2006
LOI, P., CLINTON, M., VACKOVÁ, Irena, FULKA, Josef Jr., FEIL, R., PALMIERI, C., DELLA SALDA, L. a PTAK, G. Placental abnormalities associated with post-natal mortality in sheep somatic cell clones. Theriogenology, 2006, 65, 1110-1121. ISSN 0093-691X. 2006
ČEŘOVSKÝ, Josef. Pokles reprodukce u prasnic. Náš chov, 2006, roč. 66(6), s. 41-44. ISSN 0027-8068. 2006
MATĚJÍČEK, A., KUČEROVÁ, Jitka., NĚMCOVÁ, Eva., JANDUROVÁ, Olga M., ŠTÍPKOVÁ, Miloslava., FRELICH, J. a BOUŠKA, Josef., 2006 Polymorphism of LGB locus and its effect on milk production parameters in Czech Fleckvieh. In 41st Croatian & 1st International Symposium on Agriculture. Osijek: Poljoprivredni fakultet sveučilišťa J.J. Strossmayera u Osijeku, s. 625-626. ISSN 953-6331-39-X 2006
KOTT, Tomáš. Popis populací genových zdrojů. Náš chov, 2006, roč. 66(4), s. 77-78. ISSN 0027-8068. 2006
KVAPILÍK, Jindřich., 2006 Předpokládaný vývoj regulace výroby mléka v EU. In Den mléka 2006. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 9-12. ISSN 80-213-1498-2 2006
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přihrnování krmiva - četnost, efekty. Autoři: DOLEžAL, Oldřich, NĚMEČKOVÁ, Jitka a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Metodické listy 80-86454-70-3. 2006-10-04. 2006
PETR, Jaroslav. Prionové choroby - krize polevuje, otazníky zůstávají. Náš chov, 2006, roč. 66(4), s. 63-66. ISSN 0027-8068. 2006
PETR, Jaroslav a KUTHANOVÁ, Z. Priony a retroviry - ruku v ruce. Náš chov, 2006, roč. 66(9), s. 79-80. ISSN 0027-8068. 2006
« První ‹ Previous 1 45 135 143 144 145 146 147 155 158 Next › Poslední » 2881. až 2900. záznam z 3144


VÚŽV v.v.i. > Publikace