Hledat
PublikaceRok
PLUHÁČEK, Jan, SINHA, s.P., BARTOŠ, Luděk a ŠÍPEK, P. Parity as a major factor affecting infant mortality of highly endangered Indian rhinoceros: Evidence from zoos and Dudhwa National Park, India. Biological Conservation, 2007, 139, 457-461. ISSN 0006-3207. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pastva ovcí a koz v chráněných územích. Autoři: ŽÁKOVÁ, Irena a BÍLEK, Miloslav.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-001-7. 2007-12-13. 2007
ŠUMBERA, R., ZELOVÁ, J., KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a BURDA, H. Patterns of surface temperatures in two mole-rats (Bathyergidae) with different social systems as revealed by IR-thermography. Physiology & Behavior, 2007, 92, 526-532. ISSN 0031-9384. 2007
DOLEŽAL, Oldřich. Péče o novorozené tele. Náš chov, 2007, roč. 67(9), s. 26-31. ISSN 0027-8068. 2007
BARTOŇ, Luděk, KUDRNA, Václav, BUREŠ, Daniel, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a TESLÍK, Václav. Performance and carcass quality of Czech Fleckvieh, Charolais and Charolais x Czech Fleckvieh bulls fed diets based on different types of silages. Czech Journal of Animal Science, 2007, 52, 269-276. ISSN 1212-1819. 2007
MAROUNEK, Milan, SKŘIVANOVÁ, Eva a DOKOUPILOVÁ, Adéla., 2007 Performance, blood lipids and fatty acid composition of tissues of rabbits fed diets supplemented with conjugated linoleic acid. In Energy and protein metabolism and nutrition. Wageningen: Academic Publishers, s. 135-136. ISSN 978-90-8686-041-8 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Plnící koncovka pro dávkování nativního mléka a mléčných krmných směsí. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 17593 U1. 2007-06-11. 2007
LUKÁŠ, F., KOPPOVÁ, I., KUDRNA, Václav a KOPEČNÝ, J. Postnatal development of bacterial population in the gastrointestinal tract of calves. Folia Microbiologica, 2007, 52, 99-104. ISSN 0015-5632. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V RUZYNI.. Postup při nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic. Autoři: MACHÁLEK, Antonín, VEGRICHT, Jiří, AMBROŽ, Pavel a DOLEŽAL, Oldřich.. Česká republika. Metodický list 05/07 978-80-7403-003-1. 2007-11-07. 2007
DOLEŽAL, Oldřich. Požadavky na ustájení a odchov telat. Náš chov, 2007, roč. 67(9), s. 76-80. ISSN 0027-8068. 2007
DOLEŽAL, Oldřich a PRŮŠOVÁ, Veronika. Preferenční testace užití předpožlabnicového schůdku. Náš chov, 2007, roč. 67(11), s. 24-25. ISSN 0027-8068. 2007
CHALOUPKOVÁ, H.elena ILLMANNOVÁ, Gudrun, NEUHAUSEROVÁ, Kristýna, TOMÁNEK, Milan a VALIŠ, Libor. Preweaning housing effects on behavior and physiological measures in pigs during the suckling and fattening periods. Journal of Animal Science, 2007, 85, 1741-1749. ISSN 0021-8812. 2007
OPLETAL, L., ROZKOT, Miroslav a ŠIMERDA, B. Přírodní látky a strukturované biologické systémy v prevenci a adjuktivní terapii infekčních onemocnění u prasat. Research in Pig Breeding, 2007, roč. 1(2), s. 12-21. ISSN 1802-7547. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přísada do krmiva, zejména pro zvýšení reprodukčních schopností kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav, OPLETAL, Lubomír, ČEŘOVSKÝ, Josef, LUSTYKOVÁ, Alena a FRYDRYCHOVÁ, Soňa.. Česká republika. Užitný vzor CZ 17716 U1. 2007-08-14. 2007
VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef, JAKUBEC, Václav, VESELÁ, Zdeňka a ŠAFUS, Petr. Přizpůsobivost masného skotu na rozdílné podmínky prostředí. Náš chov, 2007, roč. 67(10), s. 20-21. ISSN 0027-8068. 2007
DOLEJŠ, J.an TOUFAR, Oldřich, DĚDINA, M., NĚMEČKOVÁ, Jana a KNÍŽEK, Josef. Production of aerosols of diameter under 10 mikrometer from stables and its elimination. In Ammonia emissions in agriculture. Wageningen: Academic Publishers, 2007, s. 239-241. ISBN 978-90-8686-029-6. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Program EPOS, v. 1.063. Autoři: HOUŠKA, Lubor.. Česká republika. Software - Ekonomický propočet obratu stáda . 2007-11-07. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prostředek na zjišťování genů v prasečích chromozómech. Autoři: KRYLOV, Vladimír a VACKOVÁ, Irena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 17938 U1. 2007-10-15. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp řídící jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2007/17896. 2007-09-04. 2007
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp vlhkoměru. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/02/200. 2007-12-05. 2007
« První ‹ Previous 1 45 135 143 144 145 146 147 155 164 Next › Poslední » 2881. až 2900. záznam z 3279


VÚŽV v.v.i. > Publikace