Molekulární genetika

Nadřazené odděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
Karta skupiny karta_molgenetika2021
Popis

Poslední publikace

BJELKA, M., NOVÁK, K. (2020) Association of TLR gene variants in a Czech Red Pied cattle population with reproductive traits. Vet Immun Immunopat.220:109997. doi.org/10.5194/aab-62-477-2019.

KYSELOVÁ, J., TICHÝ, L., JOCHOVÁ, K. (2021) The role of molecular genetics in animal breeding: A minireview. Czech J Anim Sci. 66 (04):107-111 doi.org/10.17221/251/2020-CJAS.

SZTANKÓOVÁ, Z., BORKOVÁ, M., RYCHTÁŘOVÁ, J., SMOLOVÁ, J., ELICH, O., ŠVEJCAROVÁ, M. & BRZÁKOVÁ, M. (2021) The influence of lipoprotein lipase gene polymorphism in Czech East Friesian sheep on the fatty acid profile in milk and yoghurt drinks – a preliminary study. J Anim Feed Sci. 30:52-57. ISSN 1230-1388.