Farmářský den ve Velké Chyšce

30.10.2012

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. pořádá dne 5. listopadu 2009 ve spolupráci se ZD Velká Chyška 10. DEN FARMÁŘE.

Pozvánka na X. celostátní seminář

26.10.2012

Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce si Vás dovolují pozvat na X. celostátní seminář "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků".