Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

9.6.2014

Dne 16. května 2014 se konala  ve VÚŽV, v.v.i   v Uhříněvsi konference "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů". Spolupořadatelé byli Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV.  Konference se zúčastnilo 52 osob z široké odborné veřejnosti.