16. mezinárodní vědecké sympózium ke konzervaci objemných krmiv

26.6.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.  Praha Uhříněves byl spolupořadatelem 16. mezinárodního vědeckého sympózia ke konzervaci objemných krmiv.

Konalo se ve dnech 3. až 6. června v Brně na Mendelově univerzitě (MU) za účasti vědců z mnoha států Evropy, USA a Japonska, ale samozřejmě i z ČR. 

Poděkování partnerům PŘÍBĚHU POTRAVIN

18.6.2014

Partneři PŘÍBĚHU POTRAVIN

Děkujeme všem spolupracujícím firmám, společnostem, nadacím, Úřadu městské části Uhříněves a v neposlední řadě Ministerstvu zemědělství za sponzorskou podporu 4. ročníku naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, která se konala ve dnech 6. a 7. června 2014 v Uhříněvsi - Netlukách.

Pasení ovcí na PŘÍBĚHU POTRAVIN

17.6.2014

Ukázka pasení ovcí ovčáckým psem

Dne 7. června 2014 přijal naše pozvání na PŘÍBĚH POTRAVIN Ing. Radko Loučka, CSc., který se svými psy sklidil  mnoho úspěchů na chovatelském i sportovním poli. 

 

Úspěšný PŘÍBĚH POTRAVIN

16.6.2014

Sobota 7. června 2014 - DEN DRUHÝ

Druhého dne naučné stezky, který vždy připravujeme a otevíráme pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 1116 školních a předškolních dětí v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, navštívily nás i maminky s kočárky, tedy více než 2300 účastníků.

V letošním roce jsme stezku rozšířili o další nová stanoviště, děti i dospělí byli velmi mile překvapeni rozsahem, pestrostí a kvalitou připraveného programu. Kladné ohlasy účastníků nás přesvědčily o smysluplnosti akce, a proto se budeme snažit, aby příští ročník byl ještě lepší a zajímavější.

Úspěšný PŘÍBĚH POTRAVIN

10.6.2014

Pátek 6. června 2014 - DEN PRVNÍ

Již tradiční naučná stezka PŘÍBĚH POTRAVIN, kterou jsme pořádali se společností Selgen a ČZU v Netlukách, byla úspěšně zakončena. Farmu Netluky navštívilo 511 dětí z 24 tříd prvního stupně 12 základních škol z okolí.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

9.6.2014

Dne 16. května 2014 se konala  ve VÚŽV, v.v.i   v Uhříněvsi konference "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů". Spolupořadatelé byli Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV.  Konference se zúčastnilo 52 osob z široké odborné veřejnosti.