Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu

10.11.2015

Dne 3.11.2015 uspořádala společnost Plemko, s.r.o. Pardubice ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rosice u Chrasti, Agrodružstvem ve Lhotě pod Libčany a VÚŽV, v.v.i. pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu v ZD Rosice u Chrasti.