Delegace zastupující zemědělský výzkum v Senegalu na setkání s VÚŽV v Českých Budějovicích

30.8.2016

V pátek 26. srpna 2016 se na výstavě Země živitelka setkali zástupci některých zemědělských výzkumných ústavů ČR s delegací zastupující zemědělský výzkum v Senegalu, kterou vedl Dr. El Hadji Traore, zástupce ředitele ISRA (Institut Senegalais De Recherches Agricoles).

Za VÚŽV se jednání zúčastnili náměstek pro výzkum Ing. L. Bartoň a Ing. D. Bureš.

Úspěšný mezinárodní seminář chovatelů ovcí

29.8.2016

Dne 19. srpna 2016 se v Nýdku uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný problematice parazitóz u ovcí a koz, na jehož organizaci se podílely VÚŽV v Uhříněvsi, Přírodovědecká univerzita v Lublinu (Polsko), firma Guyokrma a svazy chovatelů.

Zveme Vás do Českých Budějovic

18.8.2016

Zveme Vás na 43. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA do Českých Budějovic, který se koná ve dnech 25.8. - 30.8.2016.

Najdete nás ve společném stánku s ostatními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství v pavilonu T1.

Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR v roce 2015

8.8.2016

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka bylo Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v roce 2015 osloveno přes 200 chovatelů dojeného skotu v ČR.

Bylo získáno a zpracováno 88 dotazníků ze zemědělských podniků z různých oblastí ČR.