TV reportáž z NVHZ v Brně

VÚŽV se úspěšně prezentoval 11. až 14. května 2017 na  Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně.

xpozice Národního centra pro genetické zdroje zvířat byla v pavilonu P. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

TV reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a předání ocenění Zlaté medaile.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality