Bonitace přeštického prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 13. září 2017 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu). Bonitace se zúčastnili také studenti kostelecké Střední zemědělské školy se svými učiteli. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, a to jak zaměstnancům oddělení chovu prasat v Kostelci, tak také studentům, kteří v rámci odborné praxe pomohli s přípravou zvířat.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality