Ocenění Ing. Janě Rychtářové, Ph.D.

Blahořejeme  Ing. Janě Rychtářové, Ph.D. za získání ocenění za prezentaci příspěvků formou posterového sdělení na mezinárodní konferenci 4rd NUTRICON 2017, která se konala ve dnech 5. až 7. října 2017 v Makedonii, ve městě Skopje.

Konference NUTRICON se věnuje kvalitě a bezpečnosti potravin, zdraví a výživě. Konference se zúčastnili vědci, odborníky, zástupci firem a profesních sdružení z Evropy a celého světa pracující v oblasti výroby potravin, zpracování potravin, kvality a bezpečnosti potravin, zdraví, výživy, hygienického inženýrství a designu, inovačních technologií, nových trendů bezpečnosti potravin.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality