Advances in Pig Welfare

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  „Advances in Pig Welfare“. Editorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka , CSc.

Kniha analyzuje současné aktuální problémy welfare prasat v klíčových oblastech hodnocení a zlepšení dobrých životních podmínek prasat. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první se zabývá přehledem hlavních problémů v oblasti dobrých životních podmínek v komerčních systémech produkce prasat. Druhá část zdůrazňuje vznikající témata týkající se dobrých životních podmínek prasat, jako jsou nemoci a hodnocení zdraví, včasná socializace a obohacování životního prostředí, interakce mezi prasaty a člověkem, chov pro dobré životní podmínky zvířat, dobré životní podmínky prasat a prasata jako laboratorní zvířata.

Advance in Pig Welfare

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality