Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 23. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský denVýzkum pro praxi„. Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež. Ing. Václav Kudrna, CSc. z VÚŽV v úvodu prezentoval současnou činnost VÚŽV, co je nového ve VÚŽV a co chovatelům nabízíme, a to nejen v rámci poradenské činnosti.

Téma přednášek zaujalo více než 60 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby zemědělcům a chovatelům.

Ing. Jan Klír, CSc.
„Hospodaření se živinami a péče o půdní úrodnost“
prezentace.pdf
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
„Za kolik vyrábí mléko podniky v ČR?
prezentace.pdf
Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.
„Ekonomické ukazatele odchovu a hlavních produkčních nemocí telat“
prezentace.pdf
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
„Řízení okoloporodního období dojnic ve vztahu k reprodukci a zdraví“
prezentace.pdf
MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
„Novinky ve zdraví končetin a paznehtů dojnic“
prezentace.pdf

V rámci diskuze byl vznesen dotaz na zjišťování a oceňování statkových hnojiv a krmiv v rámci dotazníkového šetření rentability výroby mléka, jehož výsledky byly prezentovány. Z odpovědi vyplynulo, že údaje jsou vykazovány v takové podobě, v jaké je podnik eviduje a interně účtuje, tj. jsou sledovány např. nakoupená a vlastní krmiva, u kterých se zjišťuje jejich druh, spotřeba pro dojné krávy a cena, která může být tržní nebo vnitropodniková.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality