Ocenění pro Ing. Stanislava Staňka, Ph.D. za posterovou prezentaci

Autorský kolektiv Staněk,S.-Šlosárková,S.-Nejedlá, E.-Faldyna,M.-Šárová,R.-Krejčí,J.-Fleischer, P. získal na 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Science in Tallin ocenění za posterovou prezentaci.  Blahopřejeme.

oceněný poster

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality