Oponentní projednání projektů ve VÚŽV

27.1.2017

Ve dnech 17. až 19. ledna 2017 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace, za přítomnosti řešitelů, oponentů, zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.

Soutěž MLÉČNÁ FARMA ROKU 2017

5.1.2017

Byl vyhlášen 9. ročník soutěže „MLÉČNÁ FARMA ROKU“.

Soutěž je určena chovatelům dojeného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav základního stáda nad 100 ks. Přihlášené farmy mohou soutěžit ve 2 kategoriích, dle chovaných plemen (CESTR a HOLŠTÝN). Cílem soutěže je ocenit chovatele, kteří dosahují vysokou produkci kvalitního mléka od zdravých dojnic.

Oponentní projednání výzkumných zpráv

2.1.2017

Ve dnech 17., 18. a 19. ledna 2017 se uskuteční ve VÚŽV oponentní projednávání periodických a závěrečných zpráv o postupu řešení výzkumných projektů, grantů a záměru v roce 2016.

Události VÚŽV v roce 2016

1.1.2017

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v roce 2016 organizoval a zajišťoval odborné a mezinárodní konference, semináře a workshopy pro praxi. Návštěvy dětí z mateřských, základních a středních škol na účelovém hospodářství VÚŽV byly často první zkušeností ze setkání se živými hospodářskými zvířaty v životě. Studentům z gymnázií a středních škol byl určeny odborné prohlídky laboratoří s možností vyzkoušet si některé moderní postupy a techniky.