Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

22.5.2017

Zveme Vás na workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu" do Uhříněvsi.

Workshop pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. dne 20.6.2017 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

Výzkumný pracovník

22.5.2017

Hledáme na plný úvazek mladou kolegyni/kolegu do výzkumu v oddělení Technologie a techniky chovu hospodářských zvířat.

Vedoucí zemědělské farmy

22.5.2017

Hledáme motivovaného a organizačně schopného vedoucího účelového hospodářství výzkumného ústavu se zkušeností s řízením více pracovníků.

Technik/Správce IT

22.5.2017

Hledáme dynamickou osobnost se zájmem o výpočtní techniku na pozici Technik/Správce IT, práce na HPP.

Aktuální trendy v chovu prasat

18.5.2017

Seminář Aktuální trendy v chovu prasat - bude kastrace selat problém?

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 16. května 2017, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, seminář pro chovatele prasat.

Ocenění v soutěži „ZLATÁ MEDAILE ANIMAL TECH 2017“

16.5.2017

Do soutěže jsme přihlásili čtyři funkční vzorky a prototypy  - výstupy aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  „Transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“, jejichž praktické uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití  je podporovaná projektem TAČR GAMA.

Exponát „KOTEC PRO USTÁJENÍ JALOVÝCH A BŘEZÍCH PRASNIC“ získal „Cenu časopisu Zemědělec“.