Zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat

Odborná monografie autorů doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc., Ing. Gabriely Malé, Ph.D. a prof. MVDr. Františka Tremla, CSc. poskytuje jejím uživatelům ucelený návod pro vytvoření individuálního plánu biosecurity s cílem omezení pravděpodobnosti přenosu nemocí, jak v rámci jednoho chovu, tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

Biologická bezpečnost (biosecurita) představuje strategii managementu, zaměřenou na minimalizaci průniku patogenních mikroorganismů na farmu, respektive do líhně (externí biosecurita) a jejich šíření v chovu (interní biosecurita) s cílem prevence rizika ohrožení zdraví zvířat nebo kvality produktů.

Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce jak zdravého plemenného materiálu, tak i zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu jako jednoho z významných ukazatelů lepší konkurenceschopnosti a ekonomické rentability chovů hospodářských zvířat.

Tato odborná monografie byla publikována za podpory Ministerstav zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Výsledky byly získány v rámci řešení projektu NAZV QJ1530058.

Informace u autorů.
novak.pavel@nullvuzv.cz,  mala.gabriela@nullvuzv.cz

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality