Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a Ing. Pavlína Adam, Ph.D. ve VÚŽV

Dne 5.4. 2018 navštívili VÚŽV zástupci MZe Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání a Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe.

V rámci tohoto pracovního jednání proběhla diskuse náměstka Ing. Pavla Sekáče, Ph.D. a ředitelky Ing. Pavlíny Adam, Ph.D. s vedením ústavu a členy rady instituce o možnostech farmy VÚŽV, akreditovaných objektů pro pokusné účely a zahraniční spolupráci.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality