Ocenění pro Ing Gabrielu Malou, Ph.D. a doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc.

Vědečtí pracovníci Ing Gabriela Malá, Ph.D. a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. z VÚŽV získali na mezinárodním kongresu v Mexiku medaile a diplomy.

3.3.2018-26.3.2018
„We have a champions“ Tak bychom mohli nazvat další světový úspěch české zoohygieny. Po loňském vítězství na Světovém zoohygienickém kongresu ISAH 2017 v Mazatlanu v Mexiku, přivezli vědečtí pracovníci Ing Gabriela Malá, Ph.D. a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. z VÚŽV v Praze Uhříněvsi z Mexika další ohodnocení výsledků jejich vědeckovýzkumné práce.  Mimo odborných akcí Ing. Malá i doc. Novák spolupracovali s mexickými kolegy při posuzování úrovně welfare, zdraví a biosecurity ve vybraných chovech přežvýkavců v různých státech Mexika.

 

12.3.-16.3.2018
Ing Gabriela Malá, Ph.D. a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. obdrželi medaile Jeana Moneta za přínos při realizaci kurzu „Aplication del Protocolo Europeo de Welfare Quality en Ganado Bovino“.

19.3.-20.3.2018
Autoři Novák,P. – Malá,G. získali za prezentaci výsledků výzkumu „Dairy cows housing environment – an integral part of the herd health, welfare and biosecurity“, na International Conference on Animal Reproduction and Production Milk and Meat (SIRAPLEC) pořádané UAM Xochimilco v Mexico City medaili Miguela Hidalga UAM Xochimilco.

 

22.3.-23.3.2018
Za prezentaci výsledků na mezinárodním kongresu „VI. International Congress On Animal Production Advances CIAPA 2018“, pořádaném Universidad Autónoma de Sinaloa v Mazatlánu, zaměřeného na vliv welfare, zdraví a biosecurity  na produkci a reprodukci přežvýkavců získali autoři Novák,P. – Malá,G. ocenění, diplomy.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality