Výsledky soutěže mléčná farma roku 2018

V úterý 10. dubna 2018 se konal ve Větrném Jeníkově vyhlašovací seminář soutěže „Mléčná farma roku 2018“, soutěž za kvalitu mléka, kterou Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. podporuje.

Do 10. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 74 farem. V kategorii ČESTR bylo v soutěži vyhodnoceno 42 farem a v kategorii HOLŠTÝN bylo vyhodnoceno 32 farem.

Po odborných přednáškách byly předány ceny vítězům. Cenu předávali zástupci sponzorských firem spolu se zástupcem MZe, zástupcem Zemědělského svazu a ředitelem VÚŽV doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Výsledky:

VÚŽV v.v.i. > Aktuality