Mezinárodní workshop VOTRIS

Ve dnech 10. 4. – 12. 4. byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. hostující organizací pro mezinárodní workshop v rámci projektu “Transfer of good practises within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector“.

Účastníkům setkání (National Research Institute of Animal Production (NRIAP) Polsko, Agro Management Tools of Wageningen University and Research Centre (AMT-WUR) Holansko, Lithuanian University of Health Science (LUHS) Litva and Agricultural Institute Stara Zagora Bulharsko) byly prezentovány  zkušenosti s transferem poznatků v oblasti vzdělávacích aktivit.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvalifikace pracovníků a posílení mezinárodní spolupráce vytvořením sítě pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů ve vzdělávání (přenos vědomostí z vědy do praxe) v zemědělství.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality